Privacybeleid

40superhot.nl stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van Klanten naar behoren worden beveiligd en dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Daarom zijn persoonsgegevens alleen zichtbaar voor werknemers die zich bezighouden met de directe exploitatie van de Website. De toegang tot deze gegevens is versleuteld en beveiligd.

De verwerking van gegevens door 40superhot.nl is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij zetten ons in om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken met het oog op hun direct marketing of die van een andere derde partij.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

40superhot.nl verzamelt cookies. Een cookie is een tekstbestand dat de website opslaat op de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker tijdens een bezoek aan een site. Cookies zorgen ervoor dat de pagina de informatie onthoudt die de gebruiker eenmalig heeft ingevoerd, waardoor de site sneller kan werken. Cookies houden ook de gebruikersactiviteit op de site bij en helpen de sitebeheerders de bruikbaarheid van de site te verbeteren.

Cookies stellen de Service Provider in staat om zijn service te verbeteren en om zijn klanten gerichte productaanbevelingen, aanbiedingen en voordelen te bieden. De webbrowser van de gebruiker zal cookies waarschijnlijk standaard accepteren, maar de bezoeker kan het gebruik van cookies ook blokkeren in zijn eigen browserinstellingen of door cookies uit zijn browser te verwijderen nadat hij de dienst heeft gebruikt. Voor meer informatie over browserspecifieke gebruikershandleidingen, zie de documentatie van de browserfabrikant. De diensten die deel uitmaken van de online dienst kunnen echter vereisen dat u cookies accepteert om te kunnen functioneren.

40superhot.nl maakt gebruik van cookies van derden door:

  1. Google Analytics
  2. HotJar

Third-party cookies worden beheerd door de fabrikant, maar 40superhot.nl kan gebruik maken van cookies om gegevens te verzamelen en op te slaan.

40superhot.nl gebruikt cookies alleen voor de hierboven aangegeven doeleinden. Informatie verzameld via cookies wordt nooit doorverkocht. Bovendien kunnen individuele gebruikers niet worden geïdentificeerd aan de hand van de verzamelde gegevens.